Ångerrätt

Konsumenter har 14 dagars ångerrätt.

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en annan tredje part än den transportör som du har angett tar emot varorna i fysisk besittning av dem.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Webdots GmbH, Stadtkoppel 26, 21337 Lüneburg, Tyskland, e-post (nedan), tel: +4131 / 927 9603, Fax: +49 41319279612), om ditt beslut att avbryta detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade standardformuläret för avbokning, men det är inte obligatoriskt.

Du kan också fylla i och skicka in standardformuläret för avbokning eller något annat tydligt uttalande elektroniskt på vår webbplats https://faq.party.dk/da/support/tickets/new. Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post) om mottagandet av en sådan avbokning.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uttag

Om du säger upp detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnader som uppstår om du har valt en annan leveransmetod än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder), utan onödiga försening och i alla fall senast 14 dagar efter den dag då vi har blivit informerade om ditt beslut att säga upp detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Du måste returnera varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar från den dag du meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Fristen är uppfylld om du returnerar varan innan tidsfristen på 14 dagar har gått ut.

Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuell försämring av varan till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten finns inte för följande avtal:

  • Avtal om leverans av förseglade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras och som har förseglats efter leverans.

 

Modell avbokningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i formuläret nedan och skicka tillbaka det till oss.)

- Till Webdots GmbH, Stadtkoppel 26, Lueneburg, Tyskland (e-postadress anges ovan).

- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) säger upp mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*) / för

tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*) / Mottagen den (*)

- Namn på konsument(er)

- Konsument(s) adress

- Konsument(s) underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper)

— Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

Senast betraktad
Rechnung