Dataskydd

Den personuppgiftsansvarige är:

Webdots GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lueneburg
​​​​​​​Tyskland

Telefon: +494131 / 927 9603

e-post:

datenschutz_webdots

Tack för att du besöker vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du utförlig information om hur vi behandlar dina uppgifter.

1. Tillgång till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen sparar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil, som t.ex innehåller namnet på den önskade filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar begäran. Dessa åtkomstdata analyseras enbart för att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt art. 6 stycken. 1, bokstav f), GDPR skyddet av våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, vilket har företräde vid intresseavvägningen. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på vår webbplats.

Värdskap

Tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer på grundval av bearbetning för vår räkning. Om inte annat anges i denna integritetspolicy, behandlas all åtkomstdata och all data som samlas in i formulär som görs tillgängliga för detta ändamål på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna integritetspolicy.

2. Insamling och användning av data för behandling av kontraktet, kontakt och öppnande av kundkonto

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du gör en beställning eller kontaktar oss (t.ex. via ett kundregistreringsformulär eller via e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att uppfylla avtalet eller behandla din kontaktförfrågan och du annars inte skulle kunna slutföra din beställning eller skicka kontaktförfrågan. Det framgår av varje anmälningsformulär vilka uppgifter som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss för att fullgöra avtalet och behandla dina förfrågningar i enlighet med art. 6 (1) (b) GDPR.

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR Genom att skapa ditt kundkonto använder vi dina uppgifter i syfte att öppna kundkontot. Vid uppsägning av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer all ytterligare behandling av dina uppgifter att begränsas och dina uppgifter kommer att raderas efter utgången av den lagringsperiod som gäller enligt relevanta bestämmelser, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av din data, eller så förbehåller vi oss rätten att återanvända din personliga information i den utsträckning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller använda den relevanta funktionen som finns tillgänglig på kundkontot.

3. Databehandling för leverans

Vi vidarebefordrar dina uppgifter till fraktbolaget i den utsträckning som behövs för leverans av de beställda varorna i enlighet med art. 6 (1) (b) GDPR.

Överföring av data till ett fraktföretag i syfte att anmäla leverans

Förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, kommer vi under eller efter din beställning vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer i enlighet med Art. 6 stycken. 1, bokstav a) GDPR till den valda fraktleverantören så att han kan kontakta dig för meddelande om leverans eller samordning före leverans. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktinformationen som beskrivs i denna integritetspolicy eller direkt till fraktleverantören med hjälp av kontaktadressen nedan. Vid återkallelse av samtycket kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter, eller vi har förbehållit oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål, som är tillåtna enligt till lagen och som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Tyskland

4. Databehandling i betalningssyfte

Som en del av betalningsprocessen i vår onlinebutik arbetar vi med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling i syfte att behandla transaktioner

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som behövs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som agerar för vår räkning för vår räkning eller till de auktoriserade kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för betalningsprocessen. Detta tjänar till att fullgöra avtalet enligt art. 6 stycken. 1 (b) i GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörer till och med in de uppgifter som behövs för att behandla betalningen, t.ex. på den egna hemsidan eller via en teknisk lösning i samband med beställningsprocessen. I detta avseende gäller den aktuella betaltjänstleverantörens integritetspolicy. Om du har frågor om våra betalningshanteringspartners och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna integritetspolicy.

4.2 Databehandling i syfte att förhindra bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

Vi kan komma att avslöja andra uppgifter till våra tjänsteleverantörer (se föregående avsnitt) som de använder för att förhindra bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av bestridda betalningar, redovisningsstöd) tillsammans med de uppgifter som behövs för att behandla betalningen som våra databehandlare. Detta tjänar till att säkra våra legitima intressen i att förebygga bedrägerier eller effektiv betalningshantering i enlighet med art. 6 stycken. 1 (f) i GDPR, som har företräde vid intresseavvägning.

4.3 Kreditbetyg

I de fall vi gör leveranser före betalning, t.ex. vid fakturaköp måste vi erhålla information om din identitet och kreditvärdighet med hjälp av specialiserade tjänsteleverantörer (kreditbyråer) i syfte att ingå avtal i enlighet med art. 22, paragraf. 2 (a) i GDPR. För detta ändamål överför vi dina personuppgifter som är nödvändiga för kreditbetyget till följande företag:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
​​​​​​​Tyskland

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
​​​​​​​Tyskland


Detta tjänar till att säkerställa våra berättigade intressen av att bedöma våra potentiella kunders kreditvärdighet och betalningsvilja innan avtalet ingås och därmed undvika ekonomiska förluster enligt art. 6 stycken. 1 (f), GDPR, som har företräde vid intresseavvägning. Detta är nödvändigt för ingåendet av kontraktet i enlighet med art. 22, paragraf. 2 (a) GDPR. I denna process kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att respektera dina rättigheter, friheter och legitima intressen. Du kan kontakta oss via kontaktalternativet i denna integritetspolicy för att presentera din ståndpunkt och överklaga beslutet.

Vid full fullgörande av avtalet och efter utgången av skatte- och kommersiella lagringsperioder kommer dina uppgifter som behandlas för detta ändamål att raderas om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål, som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i detta meddelande.

4.4 Inkassoföretagens inblandning

För att uppfylla avtalet i enlighet med art. 6 stycken. 1, bokstav b) GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till ett auktoriserat inkassoföretag om vårt betalningsanspråk inte har betalats trots en tidigare påminnelse. I detta fall kommer fordran att drivas in direkt av inkassobyrån. Dessutom tjänar avslöjandet av data till att säkra våra legitima intressen av effektiv verkställighet eller verkställighet av vårt betalningsanspråk enligt art. 6 stycken. 1, bokstav f) GDPR, som är tyngre i samband med en intresseavvägning.

5. Annonsering via e-post


5.1 Annonsering via e-post vid prenumeration på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 stycken. 1 (a) GDPR, genom att använda de uppgifter som du har begärt eller tillhandahållit separat för detta ändamål. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet igen. Detta kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna integritetspolicy eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter, eller vi har förbehållit oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål, vilket är tillåtet av lag, och som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

5.2 Skicka begäran om granskning pr. e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter beställningen i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR kommer vi att använda din e-postadress för att begära en granskning av din beställning via granskningssystemet vi använder. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna integritetspolicy eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i begäran om granskning.

 

6. Cookies och annan teknik


Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi teknologier på olika sidor, inklusive så kallade cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och låter oss känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Vi använder sådan teknik, som är absolut nödvändig för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker används för att samla in och behandla IP-adresser, besökstider, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Detta tjänar till att säkerställa våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 stycken. 1 (f) GDPR, som är mer vägande i intresseavvägningen.

Marknadsföringscookies: Dessa cookies registrerar information om ditt besök på webbplatsen, tidigare besökta sidor och länkar du har klickat på. Vi använder denna information för att skräddarsy vår webbplats och annonserna som visas efter dina intressen.

Funktionella cookies: Dessa cookies används för vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att förbättra webbplatsnavigeringen eller för att förse dig med anpassad och relevant information (som annonser som matchar dina intressen).

Viktiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats. Hit hör t.ex. cookies som gör att du kan logga in på kundområdet eller lägga till varor i din varukorg.

Du hittar cookieinställningarna för din webbläsare genom att klicka på följande länkar: Microsoft Edge™ Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. Integrering av Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är integrerat på den här webbplatsen för att visa vårt Trusted Shops Trustmark och de insamlade recensionerna samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter en beställning.

Detta är nödvändigt för att säkerställa våra legitima, rådande intressen av optimal marknadsföring genom att säkerställa säkerheten för ditt köp i enlighet med artikel 6 (1). 1 (f) i GDPR. Trustbadget och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Förtroendemärket tillhandahålls av en Content-Delivery-Network (CDN)-leverantör som en del av beställningshanteringen. Trusted Shops GmbH använder också en tjänsteleverantör från USA. En lämplig nivå av dataskydd garanteras. Mer information om Trusted Shops GmbH:s datasäkerhet finns här.

Vid anrop till Trustbadge sparar webbservern automatiskt en serverloggfil, som t.ex innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. De individuella åtkomstuppgifterna lagras i en säkerhetsdatabas i syfte att analysera säkerhetsfrågor. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter kommer att överföras till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för användning. Det är det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops som gäller. För detta ändamål samlas personlig information automatiskt in från beställningsinformationen. Om du redan är registrerad som Trusted Shops-kund kontrolleras det automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen, som hashas med en kryptologisk envägsfunktion. E-postadressen konverteras till detta hashvärde, som inte kan dekrypteras av Trusted Shops innan det överförs. När den har kontrollerats för överensstämmelse raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops legitima rådande intressen av tillhandahållande av köparskydd i samband med den specifika ordern och transaktionskontrolltjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR. Ytterligare information, inklusive din rätt att göra invändningar, finns i Trusted Shops integritetspolicy som är länkad till ovan och i Trustbadget.

8. Sociala medier

8.1 Sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår sida. Dessa är endast integrerade i webbplatsen som HTML-länkar, så ingen anslutning upprättas till respektive leverantörs servrar när vår webbsida nås. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för det sociala nätverket i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du t.ex. klicka på Gilla eller Dela-knappen.

8.2 Vår onlinenärvaro på Facebook, Pinterest

Om du har gett ditt samtycke till respektive leverantör av sociala medier i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR, kommer dina uppgifter när du besöker vår onlinenärvaro på ovanstående sociala medier att automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan t.ex. används för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta ändamål. Detaljerad information om den sociala medieleverantörens behandling och användning av data samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns i leverantörens integritetspolicy, som är länkad till nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende, vänligen kontakta oss.

Facebook tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (hädanefter "Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår onlinenärvaro på Facebook överförs normalt till en server på Facebook , Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, och lagras där. Inget beslut om lämplighet för USA har fattats av Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på de standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma personuppgiftsansvariga enligt art. 26 GDPR. Mer information (information om Insight-data) finns här.

Pinterest tillhandahålls av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (nedan kallat "Pinterest"). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest om din användning av vår onlinenärvaro på Pinterest överförs vanligtvis till och lagras på en server på Pinterest, Inc., 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA. Inget beslut om lämplighet för USA har fattats av Europeiska kommissionen.

 

9. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som registrant har du följande rättigheter enligt:

  • natur. 15 GDPR, rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, inom den omfattning som beskrivs där;
  • natur. 16 GDPR, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktiga eller fullständiga personuppgifter som vi har lagrat om dig;
  • natur. 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, om inte ytterligare behandling är nödvändig att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; att uppfylla en rättslig skyldighet; i allmänhetens intresse eller att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
  • natur. 18 GDPR, rätten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån du ifrågasätter informationens riktighet; behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem; vi behöver inte längre informationen, men du behöver den för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 GDPR;
  • natur. 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
  • natur. 77 GDPR, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostad eller arbetsplats eller på vårt huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, om du vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller om du vill återkalla ett givet samtycke eller välja bort en viss användning av data , vänligen kontakta vårt interna dataskyddsombud:

Dataskyddsombud:

Webdots GmbH, Max Reisener
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Tyskland

+494131 / 927 9603

datenschutz_webdots

Right to object
If we process personal data as described above to protect our legitimate interests that are overriding in the process of balancing of interests, you may object to such data processing with future effect. If your data are processed for direct marketing purposes, you may exercise this right at any time as described above. If your data are processed for other purposes, you have the right to object only on grounds relating to your particular situation.

After you have exercised your right to object, we will no longer process your personal data for such purposes unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

This does not apply to the processing of personal data for direct marketing purposes. In such a case we will no longer process your personal data for such purposes. 
Senast betraktad
Rechnung